Firma byla založena 15.12.1993 zřízením živnosti s předmětem podnikání: Projektování elektrických zařízení. S účinností zákona ČNR č. 360/1992 Sb. bylo dále přistoupeno k žádosti o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb. Jako dosavadní praxe byl k žádosti uveden následující seznam projektů a řízení projektů, potvrzený za organizaci JIP-Papírny Větřní, a.s. panem Jiřím Zikmundem - ředitel cechu energetika a Ing. Jiřím Peterkou - technický ředitel závodu.

ROKPROJEKT
1985Stavba alternátoru TG 1 - 6 kV - 15 MVA: vypracování elektrodokumentace, řízení elektromontáží
1986Centrální kompenzace účiníku na hlavní rozvodně - 6 kV - 3 MVAr: vypracování dokumentace, řízení elektromontáží
1987Napojení výpočetního střediska - transformátor 100 kVA - 6000/220 V, oddělení okruhů elektronapájení: vypracování dokumentace, řízení elektromontáží
1988Napojení rozvláknění - motor 6 kV, 250 kW: zpracování dokumentace VN části, řízení elektromontáží na VN
1988Automatická regulace čerpání popílku - 2 x motor W-E 150 kW, ventily: vypracování dokumentace, řízení elektromontáží
1988Rekonstrukce rozvodny brusů a přidání čerpadel dřevoviny - 5 x synch. motor 6 kV, 1350 kW + 2 x as. motor 250 kW: vypracování dokumentace, řízení elektromontáží
1989Řízení kotelny počítačem (2 x kotel 75 T/hod, 6,4 MPa) - část silnoproudá, návaznosti na M + R algoritmy sekvencí technologického procesu: vypracování dokumentace, řízení elektromontáží
1990Obnova měření el. energie v JIP Větřní, zpracování na PC - měření cca 700 elektroměrů - vyhodnocování spotřeb a přesnosti měření na jednotlivých úsecích: vypracování dokumentace, software, realizace
1991Ruční ovládání pohonů v kotelně: vypracování dokumentace pro ruční ovládání pohonů v kotelně mimo počítač, řízení elektromontáží
1991Automatické odškvárování kotle K 12 - soustava pasů s časovými sekvencemi, čidly a výtahem na škváru: vypracování dokumentace, řízení elektromontáží
1992Regulace otáček vodárenského čerpadla - 6 kV, 630 kW - podsynchronní kaskáda - záskoky čerpadel: vypracování dokumentace, řízení elektromontáží
1992Zálohování bagrovacích čerpadel - 3 soubory čerpadel - automatické regulace hladiny - záskoky - vypracování dokumentace, řízení elektromontáží
1993Napájecí čerpadla VN - 3 x motor 6 kV, 630 kW, 12 elektroventilů, záskoky: vypracování dokumentace, řízení elektromontáží
1993Napájení závodu 22 kV - 2 kobky 22 kV, 1000 A: vypracování dokumentace, řízení elektromontáží
1994Řízení odběrového diagramu el. energie: vypracování dokumentace, algoritmy pro software, řízení elektromontáží
-drobné rekonstrukce částí rozvodu - RM 330, RM 150, RO 3c
-rekonstrukce kondenzátních stanic: strojovna, K1, stará kotelna

14.11. v roce 1994 bylo získáno osvědčení o autorizaci: Autorizovaný inženýr v oboru technologických staveb. Číslo autorizované osoby vedené u
ČKAIT: 0100460
Byl založen deník autorizované osoby, kde lze od založení do konce roku 2011 vyhledat 193 projektů zpracovaných již pod hlavičkou EpS = Elektroprojekce Sirový. Jedná se o rodinnou firmu podnikající na jméno. Během let byly navázány vztahy s různými montážními a projekčními firmami podnikajícími většinou v energetice. Tyto vztahy se snažíme udržovat, neboť zejména stálý zákazník dokáže ocenit náš přístup k projektování. Podrobnější informace viz.: Projektová dokumentace.

Výpis vybraných referenčních projektů z deníku autorizované osoby:

ROKPROJEKTOBJEDNATEL
1994MaR plynový kotel K1Honeywell, s.r.o.
Praha
1995Regulace otáček napájecího čerpadla č.2JNS, s.r.o.
Paskov
1995Vizualizace K1, aplikace VB na přenosový protokol dat z TDC3000Honeywell, s.r.o.
Praha
1995Centrální kompenzace účiníku na R22kV - Úpravna vody PlavJIVAK, a.s.
Č. Budějovice
1995Spouštění čerpadla M201, 6kV, 1250kWJIVAK, a.s.
Č. Budějovice
1996Elektro a MaR redukční stanice BTG 40 t/hEZ Praha, a.s.
1996Rekonstrukce PS7, el. instalace převíječe Jagenberg, parní skříně VIB, osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvodyChemoprojekt, a.s.
Praha
1996Dmychadlo VN, M6.3 - 250kWJIP-Papírny Větřní, a.s.
1997Malá vodní elektrárna - Šebelův mlýn, elektroinstalace a PLC řízeníSdružení SZS
1997Obráběcí centrum pro řezání kamene, elektrodokumentace a PLC řízeníDiamant Servis sro.
Nový Rychnov
1997Brus č.2, synchronní motor 6kV, 1350 kW Elektročást VN a NNJIP-Papírny Větřní, a.s.
1998Rekolaudace výrobních prostor úpravny papíru, obnova osvětlení dle ČSNJIP-Papírny Větřní, a.s.
1998Rozšíření brusírny, elektročást NN, umělé osvětlení a hromosvodPIK-JIP, s.r.o.
Č. Budějovice
1998Nucené chlazení T2 22/6kV, 8MVA - PLC řízeníEnergetické strojírny Brno, a.s.
1999JČE - R22kV Č. Budějovice Střed, silová část, NN část, překládky kabelů - zapouzdřená technologie SF6 fy ALSTOMInprelog, s.r.o.
Č. Budějovice
1999Přívod 22kV pro ČOVJIP-Papírny Větřní, a.s.
1999Superkalandr č.2, pohon 6kVJIP-Papírny Větřní, a.s.
2000Zkratové výpočty závodové sítě - 743 uzlů sítě 6kVABB-Energo s.r.o.
Praha
2000Trafostanice R1-110/6kV, 2 x 40MVA, část 6kV, poruchová signalizace z objektuABB-Energo s.r.o.
Praha
2000Brus č.5, asynchronní motor 6kV, 1800 kW Elektročást VN a NNJIP-Papírny Větřní, a.s.
2001Úpravna vod Plav - Nová R22kV a R6kV, komplexní řešení, částečně zapouzdřená technologie SF6 fy SIEMENSSIEMENS, s.r.o.
Praha
2001ZČE - R22kV Hlavní trafostanice Škoda Plzeň, zapouzdřená technologie SF6 fy ALSTOMALSTOM CZECH, s.r.o.
2001Brus č.8, asynchronní motor 6kV, 1800 kW Elektročást VN a NNJIP-Papírny Větřní, a.s.
2002Centrální kompresorová stanice, automobilka TPCA - Kolín, řešení fy SIEMENSSIEMENS, s.r.o.
Praha
2002Frantschach Energo - Přepěťové chránění vypínačů VM1 - 6kVERCOM, s.r.o.
Štětí
2002MVE - Husinec, nový rozváděč + ŘS s PLC TSX07 SchneiderSdružení SZS
2003Kompenzace účiníku na 6kV, 2 x 5148kVARKompel, s.r.o.
Brno
2003Frantschach Energo - Náhrada zapouzdřených přípojnic 6kV-4000A, pro T1,T2 110/6kV-40MVA a TG4-6kV-40MVAERCOM, s.r.o.
Štětí
2003Elektrické vytápění venkovních dopravníků na odkornění, remíz a pomoc. provozů, ŘS-PLC U-M91 propojeno modemy a CANbusemJIP-Papírny Větřní, a.s.
2004JČE - TR110kV Mydlovary, klíčovací odpojovače zemních tlumivekJČE, a.s.
Č. Budějovice
2004Teplárna Písek - rekonstrukce všech přívodních silových rozváděčů NN v teplárněInprelog, s.r.o.
Č. Budějovice
2004TP Písek - výtopna Samoty, rekonstrukce silových rozváděčů NN, příprava napojení obvodů na řídící systémInprelog, s.r.o.
Č. Budějovice
2005MVE - Husinec, ŘS s OPLC-M91, modemová komunikace z PC (GSM a pevná linka), SMS hlášení Sdružení SZS
2005ŘS cechu energetika, OPLC-M91, Vision260, CANbus, OPCserver, vizualizace softwarem Reliance3, regulace redukčních stanic, řízení parní turbiny 15MVA, vodárny, neutralizace…JIP-Papírny Větřní, a.s.
2005Zpracování papíru - nová elektroinstalace výrobní haly pro technologii zpracování papíruSMS Team, s.r.o.
Chvalšiny
2006Elektroinstalace parního výměníku pro vytápění budov administrativy a údržby, řízení vytvořeno s OPLC UNITRONICS, Vision 260, OPCserver, vizualizace softwarem Reliance3JIP-Papírny Větřní, a.s.
2006E.ON - TR110kV Větřní, klíčovací odpojovače zemních tlumivek E.ON Česká republika, a.s.
Č. Budějovice
2006Rozvodna vodárny, NN a VN pohony, hrubocezy, vacofiltry, čerpadla VN-630kW, řízeno s OPLC UNITRONICS, Vision 260, CANbus, OPCserver, Reliance 3, regulace vod. čerpadel, záskoky…Elektro Štindl
Větřní
2007Vizualizace plynového kotle K3-40t/h-1,2MPa, řízení parní redukční stanice RS3-40t/h-1,2/0,3MPa, distribuce vizualizace na 11 pracovišť energetiky, SMS alarmy, použito Vision 260, OPCserver, Reliance3.UNITHERM s.r.o.
Jablonec nad Nisou
2007Zpracování dokumentace el. rozvodů, výpočet zkratových proudů v rozvodu 22 a 6kV dle ČSN EN 60909-0 pro 165 uzlů. Stanovení koncepce nastavení a selektivity ochran.Duropack, Bupak Papírna s.r.o.
Č. Budějovice
2007Mlecí linka PS7: 2 x motory 6kV-500kW. Stavba a přezbrojení VN rozvaděče ABB typ: SR-VF (IRONG), přezbrojení kobky v kobkové rozvodně 6 kV.JIP-Papírny Větřní, a.s.
2008Obnova MVE Mazanec: kompletní projekt a SW řešení nové MVE z bývalého hamru, řízeno s OPLC UNITRONICS, Vision 260, automatický provoz, SMS hlášení, SMS alarmy, statistiky provozu MVE.Jiří Mazanec
Český Krumlov
2008Mlecí linka PS7: projekt MaR pro technologické zařízení mlecí linky, napojeno na místní ŘS Delta V.JIP-Papírny Větřní, a.s.
2008Výměna rozvaděče ochran na hlavní rozvodně R22kV, použity ochrany MiCOM P122, kompletní projekt včetně výpočtu nastavení, uvedení do provozu a revize ochran.Duropack, Bupak Papírna s.r.o.
Č. Budějovice
2009Záložní zdroj pro úpravnu vod Plav. Návrh řešení, zkratové výpočty, studie proveditelnosti, zadávací dokumentace, rozšíření rozvodny VN, dieselagregát 6kV - 1600kVA a 0,4kV - 700kVA. JVS
České Budějovice
2009Výměna cleanerů u PS7 v JIP: Elektročást včetně MaR s napojením na ŘS Delta V.Hajdo spol s r.o.
Litovel
2009 Malá fotovoltaická elektrárna na rodinných domech. Nezávislý projekt: střídače a fv panely, kontrola a návrh ochrany před přepětím (bleskem), s pomocí PLC UNITRONICS a el. bojleru možnost maximalizace finančního přínosu pro vlastníka FVE.Rodinné domy
Jižní Čechy
2010Malá fotovoltaická elektrárna na rodinných domech. S pomocí PLC UNITRONICS a el. bojleru příp. bazénu možnost maximalizace finančního přínosu pro vlastníka FVE (omezením dodávky do distribuční sítě).Rodinné domy
Jižní Čechy
2010Projekt linky na zpracování tetrapaku demontované v Norsku, napájení 1600 kVA, pohony, MaR, napojeno na ŘS Delta V, 700 I/O.JIP-Papírny Větřní, a.s.
2010Pravidelná revize ochran 22 kV, doplnění funkcí, typ MiCOM P122.Duropack-Bupak Papírna s.r.o.
Č. Budějovice
2011Provozní řád pro záložní el. napájení úpravny vod, vypracování postupu najíždění a odstavení, vyzkoušení na místě.Jihočeský vodárenský svaz
Č. Budějovice
2011Protokoly o určení vnějších vlivů v kartonážce, prostory s možností nebezpečí výbuchu.....Smurfit Kappa
Žebrák
2011Výměna ochran v rozvodně 22 kV, použity ochrany MiCOM P122, kompletní projekt včetně výpočtu nastavení, uvedení do provozu a revize ochran.Duropack, Bupak Papírna s.r.o.
Č. Budějovice
2012"Bubnárna STTEN" - dokumentace skutečného provedení výrobní haly včetně zahraniční technologie pro opracování O-kroužků, určení prostředí, kolaudace. STTEN s.r.o.
Vimperk
2012RICE - regionální inovační centrum elektrotechniky, dokumentace pro výběrové řízení dle výkazu výměr silnoproudové části rozvaděčů NN a VN v objektu halové laboratoře pohonů.Západočeská univerzita
Plzeň
2012Technické posouzení VN a NN zařízení v TS2 po havárii el. rozvaděče RH5, analýza možných příčin poruchy a návrh opatření. JohnsonControls Autobaterie spol. s r.o.
Česká Lípa
2013MVE Francis - 300 kW, měření vyrobené el. energie v souladu s vyhl. 82/2011 - projekt pro vybavení pole měření 6 kV, 50 A, výpočet vlastní spotřeby. Jihočeský vodárenský svaz
Č. Budějovice
2013MVE Kamberk 15 kW - kompletní projekt a SW řešení nové MVE z bývalého mlýna, řízeno s OPLC UNITRONICS, Vision 260, automatický provoz, SMS hlášení, SMS alarmy, SMS řízení, statistiky provozu MVE.Ing. Jan Jakab
Kamberk
2013Tepelné čerpadlo 16 kW - výběr dodavatele v Číně, zprostředkování koupě a instalace. Kompletní projekt a instalace tepelného čerpadla, frekvenčního měniče, maximalizace užitku výroby z vlastní FVE na střeše RD.Rodinné domy
Jižní Čechy
2013Rekonstrukce uzemnění zkušebny VVN, 600 kV/30 kJ - projekt uzemnění VVN zkušebny s přísnými požadavky na hodnotu uzemnění a parazitní rušení. EGE spol s r.o.
Č. Budějovice
2014MVE Sýkořice 22 kW - kompletní projekt a SW řešení rekonstruované MVE na Berounce, řízeno s OPLC UNITRONICS, Vision 260, automatický provoz, SMS hlášení, SMS alarmy, SMS řízení, statistiky provozu MVE.p. Aleš Vavrejn
Sýkořice
2014Plynové kogenerační jednotky 9 - 37 kW pro firmu KOGET, s.r.o. - projekt kogenerační jednotky, SW řízení s OPLC UNITRONICS, projekt kotelny s kogenerační jednotkou pro stavební povolení, maximalizace užitku výroby el. energie.KOGET s.r.o.
Ing. Tomáš Jalůvka
2014Měření a řízení termohydraulické smyčky MELILOO - experimentální odzkoušení metod čištění kapalného kovu od korozních produktů v rámci projektu ITER. Slitina Pb-17Li bude v TBM použita k transportu tritia z množivé části do jednotky na separaci tritia. Použito Vision 560 + 12 IO, pro řízení z PC: SCADA Reliance 4.Ústav jaderného výzkumu, a.s.
Ing. Lukáš Košek
2015 MVE Dašice 90 kW - projekt, SW řešení a montáž. GO MVE provedl Ing. Čižinský v roce 2010 a nyní byl aplikován kontrolní systém, dálkové ovládání a monitorování pomocí SMS. Použita 3-f UPS pro ovládání stavidla v době výpadku sítě. Vision 560.MVE Dašice
p. Tomáš Klásek
2015STTEN - výrobní haly ve Čkyni. Projekt pro stavební povolení na 3 haly pro opracování gumových těsnění. Objekty napájeny z NN sítě, předpokládaný příkon cca 200 kW.STTEN s.r.o.
Dr. Jan Šťastný, MBA
2015 Měření optimálních otáček, převodů vodních turbín v České republice. Naše zařízení je vybavené vstupními i výstupními RLC filtry, takže hmotnost cca 300 kg je opodstatněná. Konec konců je tím chráněno Vaše zařízení -:). MVE do 50 kW
Celá Česká republika
2016 Úpravna vody Plav, R22 kV, fakturační měření v poli 02 a 09. Jihočeský vodárenský svaz, Č. Budějovice
2016 Modernizace produkční stanice selat. SO01 – SO05 – elektročást Integraz
spol. s r.o., Vrbice
2016 Elektroinstalace RD Přestavlky č. 13. Přestavba hospodářského stavení na RD. Objekt s 5 podružnými rozvaděči. Manželé Siroví, Chlumčany
2017 Měření optimálních převodů (otáček) vodních turbín u malých vodních elektráren (MVE). MVE do 50 kW, celá Česká republika
2017 Vývoj a technická podpora internetového eshopu 4riders.cz 4RIDERS
2017 Servis nadproudových ochran MiCOM 22 kV, výpočet zkratových poměrů v návaznosti na distribuci EON. MONDI BUPAK s.r.o., České Budějovice
2018 MVE Malechov 37 kW – projekt el. zařízení a SW řešení rekonstruované MVE na Úhlavě, řízeno s OPLC UNITRONICS, Vision 560, automatický provoz, SMS hlášení, SMS alarmy, SMS řízení, statistiky provozu MVE. Ing. Milan Kovařík
2018 Mlýn Voith – 6 kV, 200 kW. Elektročást VN, NN a MaR. Repase pole IRODEL 6 kV, retrofit vypínače VN, ochrana MiCOM P220, napojení na ŘS Delta V. JIP – Papírny Větřní, a.s.
2018 Přístavba hal 4 - 7, elektroinstalace a technologické zařízení výkrmny prasat. Integraz, spol s r.o.
2019 Technologické rozvody NN, zásuvky a osvětlení v planetáriu České Budějovice. Baukonstrukt Chromý s.r.o.
2019 Nový distribuční rozvaděč NN – 250 A pro kartonáž Mondi Bupak, České Budějovice H.S.E. s.r.o.
2019 Přípravna a silo škrobu, vnější spoje ve spolupráci s firmou SRP Europe, Holandsko. Mondi Bupak s.r.o.
2020 Turboseparátor DS30 – 110 kW NN, nový rozvaděč NN 1000 A – 5 polí, rozvody, napojení na ŘS Delta V. JIP – Papírny Větřní, a.s.
2020 Mlecí linka PS6 – 2 x 6 kV - 500 kW, 2 x 6 kV – 250 kW + NN pohony. Projekty: VN – nové vybavení kobek a rozvody 6 kV, MaR – nové rozvaděče MaR, čidla v technologii, ŘS Delta V, NN rozvaděče, pohony. JIP – Papírny Větřní, a.s.
2020 Kompresor Almig – 250 kW NN. Projekty: Vývodové pole NN, rozvaděč NN pro kompresor, sušičku vzduchu a MaR, úpravy stávajícího rozvaděče MaR s ŘS Unitronics, napojení na Scadu Reliance. SW pro Unitronics V260 a Relianci 4. ENE20 s.r.o.
2021 Osvětlení hala Masterline 1 – 44 LED stropních těles SALUKA-LED, výpočet osvětlení, rozvody, napájeno 3f z rozvaděče s proudovým chráničem - dělení na sekce pro práce při poruše. Mondi Bupak s.r.o.
2021 Separátor PSN – 55 kW, nová instalace vývodu ve stávajícím rozvaděči NN, napojení na ŘS Delta V. JIP – Papírny Větřní, a.s.
2021 Garáž, dílna, sklad – osvětlení, zásuvky, tepelné čerpadlo, sekční garážová vrata, kamerový systém, NET. Manželé Siroví, Praha