Živnostenský list pro: Projektování elektrických zařízení, vydán 16.12.1993 s IČO 450 07 292
Živnostenský list pro: Projektování elektrických zařízení, vydán 16.12.1993 s IČO 450 07 292


Osvědčení o autorizaci číslo 8287
Osvědčení o autorizaci číslo 8287


Rozhodnutí o udělení licence číslo 110101358
Rozhodnutí o udělení licence číslo 110101358