Jak došel projektant k programovatelným automatům (PLC), je asi jasné. Jsou cenově výhodné a přinášejí jednu, pro projektanta, důležitou vlastnost: chyby, které uděláte při návrhu obvodů si opravíte sám aniž byste předělávali dokumentaci. A logicky není možné naprojektovat PLC do rozváděče a nechat jej nenaprogramovaný.
      Otázkou zase bylo s čím začít. V roce 1996 jsem provedl výběr možných řešení. Jednalo se o nejnižší řešení na tomto poli, neboť tehdy se na tento obor specializovaly softwarové firmy a bylo jisté, že velké zakázky v tomto směru nemůžeme čekat. Šlo o to, aby software pro programování bylo nejlépe zdarma a PLC bylo cenově konkurenční. Tomuto principu vyhověla tehdejší PLC TSX nano od firmy Schneider. Počet 48 vstupů/výstupů byl dostačující.
      Tedy dostačující do roku 2002. Tehdy jsem opět shrnul dosavadní zkušenosti a provedl nový výběr dodavatelů PLC. Podmínky byly stejné: zdarma vývojový software, zdarma OPC server pro napojení PLC na PC, možnost zasíťování dostatečného počtu PLC a použití PID regulace zabudované v PLC. Syn tehdy založil firmu Mobil-servis a tedy bylo logické, že nová PLC by měla být schopná se realizovat i na tomto poli. Bylo totiž jasné, že nejlépe je nabízet
komplexní řešení:
  • návrh řešení
  • prováděcí projekt - silnoproud + MaR
  • naprogramování funkcí PLC včetně ovládacího displeje dle potřeb zákazníka
  • naprogramování PLC pro dálkové ovládání pomocí GSM nebo pevných telefonních sítí
  • naprogramování SCADA, aby byla celá technologie monitorována a ovládána z PC nebo ze sítě PC

      Z možných nabídek řešení jsme se rozhodli pro řešení izraelské firmy UNITRONICS. Jejich PLC je vlastně PLC a ovládací displej zároveň. (OPLC = Operating panel + Programmable Logic Controller) Řešení má dobrou cenu a je příjemné na programování. Umožňuje napojit 64 - 158 vstupů/výstupů a co je důležité, takových celků může zcela bezproblémově pracovat na síti CANbus 64. Celkem tedy 4096 vstupů/výstupů. Stávající PLC firmy UNITRONICS jsou: M90, M91, Vision120, Vision230, Vision260, Vision280, Vision290.
      Základní dobrou vlastností všech PLC z firmy UNITRONICS je zdarma dostupný software. Pod pojmem software je třeba vidět kompletní SW pro plné využití dodaného HW. Jedná se o U90 Ladder pro programování řady M90/91, VisiLogic pro řadu Vision. Pro obě řady je k dispozici funkční UniOPC server pro propojení PLC na libovolné rozhraní SCADA. OPC server podporuje přístup na PLC jak přes sériové rozhraní (COM1), tak pomocí síťového protokolu TCP/IP nebo UDP/IP, případně lze použít mobilního GPRS pro vzdálená PLC.
      Druhá příjemná vlastnost je skutečně bezproblémový provoz po telefonních linkách. Můžete sledovat práci PLC na dálku po pevném telefonu nebo po GSM síti. Obojí je zcela funkční s dodávaným SW pro dálkový přístup (RemoteAccess). V případě Vašich problémů s programem, je možné jej po telefonu změnit. Pro uživatele je rovněž výhodná zabudovaná vlastnost komunikace pomocí SMS. PLC podává hlášení v podobě SMS a je možné jej pomocí SMS ovládat. Uživatel může PLC také ovládat ze svého PC v obývacím pokoji, jako by stál před ním. Velice malá spotřeba tohoto zařízení je vhodná i k ostraze objektů bez připojené el.sítě. Pomocí pohybových čidel a SMS komunikace jsou objekty střeženy 24 hod denně.
      Pro zákazníka je možné na běžnou údržbu vyškolit stávající zaměstnance v elektroúdržbě, neboť software v podstatě odpovídá řádkovým schématům, na které jsou elektrikáři zvyklí.