SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition = Systémy pro průmyslové řízení a sběr dat.

      Ovládat technologie z PLC a nevyužít možnosti jejich napojení na PC, by bylo trestuhodné. Poslední věcí, kterou tedy pro komplexní řešení potřebujete, je schopnost vše obsluhovat z PC.
      V roce 1996 jsem pomocí VB v Excelu vytvořil pro firmu Honeywell vizualizaci plynového kotle 110t/h, 64MPa. Data byla na dotaz generována ŘS Honeywell TDC3000 a jako textové soubory přenášena do PC. Z těchto dat byla provedena vizualizace na PC, tedy i síti PC včetně obrazovek s reálnými daty, trendy, historickými daty,…… cca 150 bodů. Vše funguje dodnes. Nicméně realita je už někde jinde. Chvíli jsem se zaobíral myšlenkou v něčem podobném pokračovat a pomocí OPC serveru "jet" dál v Excelu. Nakonec jsem opět provedl výběr vhodných SCADA programů. Podmínky výběru zase stejné: dobrá cena, velké možnosti včetně řízeného exportu dat do Excelu a časově neomezené funkční demo, pro zkoušení programů. Export do Excelu jsem pokládal za důležitý, neboť v energetikách je zažitá praxe pracovat se 1/4-hodinovými průměry technologických veličin, takže denní a měsíční soubory v Excelu považuji pro práci managamentu za ideální. Na přání není problém generovat jakékoliv soubory do Excelu. To vše umí SCADA Reliance 3. Pro toto řešení hovoří jasné argumenty: Příjemná cena, rozsáhlé možnosti, český výrobce, prodaných několik tisíc licencí. Není co dodat.

      V roce 2005 bylo realizováno rozšíření řídícího systému energetiky v JIP-Větřní, a.s. o řízení redukčních stanic 6,4/1,2MPa + 1,2/0,3MPa včetně řízení protitlaké parní turbíny 15MVA. Systém PLC je propojen jednak vlastní sběrnicí CANbus, která slouží pro rychlou komunikaci mezi PLC navzájem, jednak po síti protokolem TCP/IP. Celý ŘS je provozován pomocí SCADA Reliance 3. Tím je umožněno vizualizovat, monitorovat a ovládat veškeré připojené technologie z určených pracovišť v energetice. Jedno PC je je provozováno jako datový server pro vytváření uživatelských scriptů, zálohování, centrální údržbu systému a archivaci dat. V současné době jsou připojeny střediska: Kotelna, strojovna, hlavní rozvodna, chemická úpravna vody, neutralizace odpadních vod, vodárna a kompresorovna. Řešení umožňuje dle potřeby různě hlubokou spolupráci se stávajícími systémy ovládání. Celý provoz energetiky je dále přístupný pro vrcholový management pomocí Internet Exploreru.


Stávající topologie ŘS:
Stávající topologie ŘS:


Snímky obrazovek z realizované akce:


Tzv. plovoucí grafy umožňují sledovat reálný průběh technologického procesu:
Tzv. plovoucí grafy umožňují sledovat reálný průběh technologického procesu:


Není problém "podložit" data fotografií z technologie:
Není problém


Ovládací prvky se mění dynamicky podle zadání Automat X Ručně atd.:
Ovládací prvky se mění dynamicky podle zadání Automat X Ručně atd.:


Je to skoro zadarmo, tak proč nesledovat teploty vytápěných prostor?
Je to skoro zadarmo, tak proč nesledovat teploty vytápěných prostor?


Když je třeba podíváme se, jak to bylo minulý měsíc nebo včera:
Když je třeba podíváme se, jak to bylo minulý měsíc nebo včera:


Možná jsou lepší číselné hodnoty, ty si můžeme také vyexportovat do excelu:
Možná jsou lepší číselné hodnoty, ty si můžeme také vyexportovat do excelu


Soubory v Excelu sestávající z 1/4-hodinových hodnot za každý den jsou dle mého názoru také užitečné:
Soubory v Excelu sestávající z 1/4-hodinových hodnot za každý den jsou dle mého názoru také užitečné